ATELIÉR DV

ZÁHRADY

Bytový dom s polyfunkciou | Devínska Nová Ves, lokalita Záhrady

štúdia:
2008
autori:
arch. Jozef Ďurko, Ing.arch. Ľuboš Vagala, Ing.arch. Pavel Ďurko, Ing.Jozef Ďurko
investor:
MBM REAL, Námestovo

Bytový dom s polyfunkciou je riešený ako samostatný obytný súbor v južnej časti Devínskej Novej Vsi - lokalite Záhrady. Celé toto územie je riešené v rámci komplexného urbanistického návrhu spracovaného v roku 2001. V rámci tohto návrhu riešenie vytvára harmonický urbanisticko–architektonický celok s kompaktnou zástavbou otvorených dvorov. Tieto dvory sú situované na južnú stranu a sú chránené proti prevládajúcim severným vzdušným prúdom. Týmto riešením sa vytvorí kľudovo-oddychový priestor pre obyvateľov bytov. Dvory sú dotvorené detskými ihriskami, lavičkami, fontánkou a tenisovým ihriskom. Vzhľadom na konfiguráciu pozemku sú jednotlivé dvory navrhnuté v rôznych výškových úrovniach. Hmota na západnej strane je navrhnutá tak, aby komunikovala s okolitou zástavbou do výšky 3 nadzemných podlaží. Stredná časť hmoty objektov má 6 -7 nadzemných podlaží a východná časť má 3 – 4 nadzemné podlažia. V parteroch objektov sú navrhované obchodné priestory s vytvorením námestia. V obytnom súbore je riešených 155 bytov a 155 odstavných parkovacích státí v suteréne.

Fotogaléria

ZÁHRADY
ZÁHRADY
ZÁHRADY
ZÁHRADY
ZÁHRADY      © Copyright 2011 - 2015 | Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

   Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok