ATELIÉR DV

Náš tím


Ing.arch. Ľuboš Vagala, autorizovaný architekt

Štúdium
1976-1982      Slovenská vysoká škola technická Bratislava, Fakulta architektúry

Prax

1983 - 1991    Stavoprojekt Trnava
1991 - 1997    Vlastný projektový ateliér
1997 -              Ateliér DV , s.r.o., Trnava

Ocenenia
1987                Súťaž na dostavbu Staromestskej radnice v Prahe – najvyššie ocenenie,
                          v spolupráci s arch. Jozefom Ďurkom
1988                CMZ Dubnica - 2. cena v spolupráci s arch. Jozefom Ďurkom
1996                ocenenie Stavba roka za stavbu Rekonštrukcia a dostavba radnice v Skalici


Ing.arch. Pavel Ďurko, autorizovaný architekt

Štúdium
1992-1998      Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta architektúry

Prax
1998 - 2001    Ateliér DV , s.r.o., Trnava
2001 - 2008    Mesto Trnava, Odbor územného rozvoja a koncepcií, odborný pracovník pre Mestskú                           pamiatkovú rezerváciu
2008 -              Ateliér DV , s.r.o., Trnava

Ocenenia
1996                ocenenie Stavba roka za stavbu Rekonštrukcia a dostavba radnice v Skalici


Ing. Jozef Ďurko, autorizovaný stavebný inžinier

Štúdium
1987-1995      Slovenská technická univerzita Bratislava, Materiálovo-technologická fakulta
                          Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta

Prax
1995 - 1997    Projektová kancelária Jozef Ďurko, Trnava
1997 -              Ateliér DV , s.r.o., Trnava

Ocenenia
1996                ocenenie Stavba roka za stavbu Rekonštrukcia a dostavba radnice v Skalici


Ing. Peter Ďurko

Štúdium
1989 -1993      Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta

Prax
1993 - 1997    Projektová kancelária Jozef Ďurko, Trnava
1997 -              Ateliér DV , s.r.o., Trnava

Ocenenia
1996                ocenenie Stavba roka za stavbu Rekonštrukcia a dostavba radnice v Skalici© Copyright 2011 - 2015 | Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

   Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok