ATELIÉR DV

OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE

Obnova historického objektu Nyárovskej kúrie na kultúrno-spoločenské centrum | Bučany

projekt:
2008
realizácia:
2013 - 2015
autori:
arch. Jozef Ďurko, Ing.arch. Ľuboš Vagala, Ing.arch. Pavel Ďurko, Ing.Jozef Ďurko
investor:
Obec Bučany


Objekt Nyárovskej kúrie s priľahlým parkom sa nachádza v exponovanej polohe obce Bučany. Jedná sa o objekt pamiatkovo chránený – zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. Zmena stavby spočíva v komplexnej rekonštrukcii, pričom stavba bude obnovená do poslednej koncepčnej etapy z prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia. Jedná sa o objekt pôvodného tvaru L, samostatne stojaci, čiastočne podpivničený, zastrešený valbovou strechou. Návrh obnovy spočíva v odstránení prednej časti stavby, z výmeny nefunkčných častí, a z dotvorenia nového dispozičného riešenia. Po obnove bude objekt využívaný ako kultúrno spoločenské centrum. Súčasťou obnovy je i revitalizácia priľahlého parku.

Ateliér DV s.r.o., realizoval:
- štúdia, prieskumy
- projekt pre stav. povolenie
- realizačný projekt
- autorský dozor


Fotogaléria

OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE
OBNOVA NYÁROVSKEJ KÚRIE


© Copyright 2011 - 2015 | Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

   Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok