ATELIÉR DV

MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK

Mestský priemyselný a technologický park | Trnava, Mikovíniho ul.

projekt:
2004 - 2010
realizácia:
2010 - 2011
autori:
arch. Jozef Ďurko, Ing.arch. Ľuboš Vagala, Ing.arch. Pavel Ďurko, Ing.arch. B.Loskot, Ing.arch. J.Takáč, Ing.arch. P.Kukučka
investor:
Mesto Trnava

V jestvujúcom areáli Správy mestského majetku Trnava je realizovaná adaptácia jestvujúcich a návrh nových objektov tak, aby novovytvorený celok spĺňal požiadavky pre nové účelové prevádzky s cieľom vytvoriť Mestský priemyselný a technologický park. Koncepcia funkčného využitia areálu je koncipovaná pre ľahkú sofistikovanú výrobu malých prevádzok, ktoré budú v nájomnom vzťahu s majiteľom priemyselného a technologického parku. Celkový zámer vytvoriť park predurčila koncepcia rozvoja priemyslu s uvažovanou podporou začínajúcim prevádzkam v oblasti ľahkého priemyslu. Architektonický výraz navrhovaných budov vychádza z funkcie objektov a priemyselnej lokality v ktorej sa nachádza.


Fotogaléria

MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK
MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ PARK      © Copyright 2011 - 2015 | Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

   Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok