ATELIÉR DV

DOM NÁDEJE

Rekonštrukcia Domu nádeje | Hrnčiarovce

projekt:
2010
realizácia:
autori:
arch. Jozef Ďurko, Ing.arch. Ľuboš Vagala, Ing.arch. Pavel Ďurko, Ing.Jozef Ďurko
investor:
Rím.-kat. cirkev

Navrhovaná rekonštrukcia a dostavba pôvodného domu smútku je situovaná v juhovýchodnej časti obce Hrnčiarovce v areáli cintorínu na Cintorínskej ulici. Návrh vytvára nové architektonické riešenie pôvodnej jednoduchej hranolovej hmoty oživením o kontrastnú elipsovitú hmotu obradnej siene. Pôvodná dispozícia nevyhovovala dôstojnej prevádzke domu smútku. Návrh rekonštrukcie pôvodnej časti vytvára v týchto priestoroch vstupné priestory pre smútočných hostí, miestnosť pre kňaza, sklad vencov, samostatne prístupné bezbariérové WC pre návštevníkov, sklad a miestnosť s chladiacim dvojboxom. Nová obradná sieň je prístupná vstupom s výstupom pre smútočných hostí zo strany od cintorína a zo strany od ulice pre personál a prísun rakvy na vozíku.


Fotogaléria

DOM NÁDEJE
DOM NÁDEJE
DOM NÁDEJE
DOM NÁDEJE
DOM NÁDEJE      © Copyright 2011 - 2015 | Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

   Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok