ATELIÉR DV

KOSTOL MALÁ LEHOTA

Rím.-kat. kostol Matky Cirkvi | Malá Lehota

projekt:
1992 - 1993
realizácia:
1993 - 1999
autori:
arch. Jozef Ďurko, Ing.arch. Ľuboš Vagala, Ing.arch. Pavel Ďurko, Ing.Jozef Ďurko
investor:
Rím.-kat. cirkev

Rím.-kat. kostol Matky Cirkvi je postavený na miestnom cintoríne na najvyššom bode obce Malá Lehota v blízkosti pôvodného funkčne a kapacitne nevyhovujúceho kostola. Architektonický výraz objektu kostola vychádza z jestvujúceho prostredia, zhodnocuje ho a povyšuje na novú kvalitatívnu úroveň. Koncepcia kostola bola postavená na vybudovaní objektu kostola, objektu viacúčelovej sály a objektu fary navzájom spojených vytvárajúc „otvorenú naruč“ pre návštevníkov. Z tejto koncepcie sa zrealizoval len objekt kostola. Hmota kostola graduje od zadnej najnižšej časti ku veži, vytvárajúc zaujímavú siluetu, ktorá sa uplatňuje aj z diaľkových pohľadov. Kostol s kapacitou cca 300 návštevníkov ma arénové usporiadanie lavíc, sakristiu spovednicu, sociálne zariadenie a na poschodí chór pre zbor a organ.


Fotogaléria

KOSTOL MALÁ LEHOTA
KOSTOL MALÁ LEHOTA
KOSTOL MALÁ LEHOTA
KOSTOL MALÁ LEHOTA© Copyright 2011 - 2015 | Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

   Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok