ATELIÉR DV

PASTORAČNÉ CENTRUM

Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva | Trnava Prednádražie

projekt:
2010
realizácia:
2010 - 2012
autori:
arch. Jozef Ďurko, Ing.arch. Ľuboš Vagala, Ing.arch. Pavel Ďurko, Ing.Jozef Ďurko
investor:
Rím.-kat. cirkev

Pastoračné centrum Božieho milosrdenstva je postavené v centre sídliska Prednádražie v Trnave Centrum je situované v rámci hromadnej zástavby bytových domov a občianskej vybavenosti na pozemku susediacim s botanickou záhradou. V pastoračnom centre je navrhovaný vstupný priestor so zázemím, viacúčelová sála, byt pre kňaza, technické zázemie a hlavný priestor kostola. V rámci prvej etapy je vybudovaná viacúčelová sála, vstupné priestory so zázemím a byt kňaza. V rámci tejto etapy je vybudovaná veža, ktorá vytvára výrazný architektonicko – hmotový akcent v danom prostredí. Prízemná hmota je formovaná do otvoreného oblúku, ktorý vytvára priestor na zhramažďovanie. Tento priestor je dotvorený aj drobnou parkovou architektúrou. Navrhovaný priestor kostola, ktorý bude vybudovaný v ďalšej etape s kapacitou cca 300 návštevníkov ma kruhový tvar s arénovým usporiadaním lavíc. V zadnej časti pozemku za kostolom je navrhovaná parková úprava so športovými plochami.


Fotogaléria

PASTORAČNÉ CENTRUM
PASTORAČNÉ CENTRUM
PASTORAČNÉ CENTRUM
PASTORAČNÉ CENTRUM
PASTORAČNÉ CENTRUM
PASTORAČNÉ CENTRUM
PASTORAČNÉ CENTRUM
PASTORAČNÉ CENTRUM
PASTORAČNÉ CENTRUM PASTORAČNÉ CENTRUM PASTORAČNÉ CENTRUM PASTORAČNÉ CENTRUM
PASTORAČNÉ CENTRUM      © Copyright 2011 - 2015 | Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

   Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok