ATELIÉR DV

CENTRUM HURBANOVA

Obchodné centrum | Senica, Hurbanova ul.

projekt:
2006 - 2008
realizácia:
2008 - 2010
autori:
arch. Jozef Ďurko, Ing.arch. Ľuboš Vagala, Ing.arch. Pavel Ďurko, Ing.Jozef Ďurko
investor:
Colfin s.r.o., Senica

Architektonické členenie hmoty objektu zodpovedá jeho funkcii, urbanistickému situovaniu v danom priestore a vytvára oživujúci prvok dotvárajúci prostredie v organizme mesta.
V objekte sa nachádzajú maloobchodné prevádzky a administratívne priestory. Centrum Hurbanova tvoria tri samostatné objekty, ktoré tvoria jednu stavebnú čiaru rovnobežnú s Hurbanovou ulicou. Smerom od severu sú objekty dvojpodlažné a postupne podlažnosť stúpa až na päť. Prevádzky budú orientované smerom do ulice atraktívnou presklenou fasádou. V zadnej časti je parkovanie návštevníkov a zásobovanie prevádzok.


Fotogaléria

CENTRUM HURBANOVA
CENTRUM HURBANOVA
CENTRUM HURBANOVA
CENTRUM HURBANOVA© Copyright 2011 - 2015 | Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

   Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok