ATELIÉR DV

HOTEL A BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU

****Hotel a bytový dom s polyfunkciou | Nové Mesto n/Váhom, križovatka Hviezdoslavova, Hurbanova, Štefánikova

projekt:
2009
autori:
arch. Jozef Ďurko, Ing.arch. Ľuboš Vagala, Ing.arch. Pavel Ďurko, Ing.Jozef Ďurko
investor:
SK HOTEL 3, s.r.o., Senica

Hotel a bytový domu je situovaný do voľného priestoru frekventovanej kruhovej križovatky ulíc Hviezdoslavovej, Hurbanovej a Štefánikovej. Lokalita v dotyku s historickým centrom mesta od križovatky a zo zadnej časti so zástavbou nízkopodlažných rodinných domov. Týmto skutočnostiam sa podriadilo a architektonické riešenie navrhovanej stavby. Vo frekventovanej časti lokality sú situované vjazdy a vstupy do objektu a polyfunkcie v parteri. Do zadnej dvorovej časti je situované reštauračné a spoločenské zázemie hotela s vonkajšími terasami. Tvarovanie hmoty vychádza z funkčno-prevádzkových princípov a daného urbanistického kontextu ako protiváha dominantnej hmote budovy štátnej správy na konci Hviezdoslavovej ulice. Z architektonického hľadiska hmota navrhovaného objektu pozostáva z troch výškovo rozdielnych častí, ktoré sú navzájom prepojené len v suteréne s parkoviskami. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie.


Fotogaléria

HOTEL A BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU
HOTEL A BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU
HOTEL A BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU
HOTEL A BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU
HOTEL A BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU
HOTEL A BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU© Copyright 2011 - 2015 | Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

   Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok