ATELIÉR DV

RADNICA SKALICA

Rekonštrukcia a dostavba radnice v Skalici | Skalica, Nám. slobody 10

projekt:
1992 - 1994
realizácia:
1994 - 1996
autori:
arch. Jozef Ďurko, Ing.arch. Ľuboš Vagala, Ing.arch. Pavel Ďurko, Ing.Jozef Ďurko
investor:
Mesto Skalica

Budova radnice v Skalici bola postavená v 17. storočí. Pôvodne neskororenesančný objekt, ktorý má staršie základy, bol v 18. storočí prefasádovaný a v 19. storočí upravený. K pôvodnému historickému objektu, ktorý sa zrekonštruoval, je pristavená novostavba. Architektonický výraz novostavby sa prispôsobil historickej budove a danému prostrediu. Novými výrazovými a materiálovými prostriedkami novostavba obohacuje jestvujúcu urbanistickú štruktúru. V objekte bola vytvorená nová zasadačka a administratívne priestory. Vnútorný dvor je dotvorený ako oddychovo relaxačná zóna s fontánou. Rekonštrukcia a dostavba radnice v Skalici bol ocenená cenou Stavba roka 1996.


Fotogaléria

RADNICA SKALICA
RADNICA SKALICA
RADNICA SKALICA
RADNICA SKALICA© Copyright 2011 - 2015 | Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

   Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok